2020/04/12

The Sun - ออกอาการ

นานเท่าไหร่ไกลแค่ไหนอยู่คนเดียว
ตัวคนเดียวเดินคนเดียวนานแค่ไหน
พร้อมเสมอรอเพียงเธอเปิดหัวใจ
ออกมาให้เห็นอาการ...ให้ฉันมั่นใจกับเธอ