2021/06/21

ชมจันทร์ กล่อมนอน cover เลว - ออย แสงศิลป์

ผ่านนานแล้วใจยังช้ำแผลยังเจ็บ ยังเหมือนเล็บตัดแล้วยาวแม้นิ้วไหน อยากตัดเธอให้มันขาดออกจากใจ แต่หัวใจทั่วทุกห้องไม่เคยลืม

ตัดไม่ขาด...สักทีชมจันทร์ กล่อมนอน cover กรรม - ป้าง นครินทร์

 สิ่งที่เกิดไม่ใช่เพราะใครทำ

เป็นเพราะกรรมที่ฉันนั้นเคยก่อ

อาจเพราะฉันเคยทิ้งใครเคยไม่พอ

ฟ้าไม่รอลงโทษมาโดยใช้เธอ