2018/12/23

คนกลางคืน - LABANOON

บางทีดอกฟ้าก็ต้องอยู่บนฟ้า
ปล่อยน้ำตามันไหลอย่าไปฝืน
จบแสงค่ำเสียงซอซ้ำคนช้ำทุกค่ำคืน
คนกลางคืนคนบนฟ้าไม่คู่ควร


No comments:

Post a Comment