2020/01/31

เพลงรัก ขิม + ขลุ่ย

ยามนิทราแสงดาราแลเปลี่ยวเหงา
เธอมีเขามีเราไยจักรู้
แต่ที่เห็นที่ยังเป็นและเป็นอยู่
แม้มีอยู่เหมือนไม่มีโอ้ยหนอเรา


No comments:

Post a Comment