2021/02/13

รักเดียวใจเดียว - เสือ ธนพล

กาลเวลานานแค่ไหนยังไม่เปลี่ยน ยังคงเหมือนคนเดิมคนเคยเห็น ยังคงเป็นคนเดิมที่เคยเป็น ยังคงเป็น...เป็นคน "ที่รักเธอ"

No comments:

Post a Comment