2021/06/21

ชมจันทร์ กล่อมนอน cover กรรม - ป้าง นครินทร์

 สิ่งที่เกิดไม่ใช่เพราะใครทำ

เป็นเพราะกรรมที่ฉันนั้นเคยก่อ

อาจเพราะฉันเคยทิ้งใครเคยไม่พอ

ฟ้าไม่รอลงโทษมาโดยใช้เธอNo comments:

Post a Comment