2021/07/04

ชมจันทร์กล่อมนอน cover: เพ้อ - ลาบานูน

ใจพะวงวังวนวนเวียนไป

ในหัวใจเจอแต่ใครคนแอบฝัน

หลับตายิ้มเธอส่งยิ้มทุกวี่วัน

ยิ่งนานวันยิ่ง...เพ้อ โอ้หนอเรา

by: ชมจันทร์กล่อมนอน

No comments:

Post a Comment