2020/12/03

 ยังคิดถึง "ทุกนาที"

ยังอมยิ้มทุกครั้ง "ที่คิดถึง"

ยังเป็นห่วง "เสมอ" ^^

No comments:

Post a Comment