2020/12/20

ไม่กล้าพอ - LABANOON

อยู่...ก็เจ็บ
ฝืน...ก็เจ็บ
จบ...ก็เจ็บ
จะให้ทำไง...ไม่กล้าพอ

No comments:

Post a Comment