2021/04/13

แก้มน้องนางนั้นเเดงกว่าใคร - เขียนไขและวานิช

แม้ดวงใจจะอยู่ไกลเกินนภา
สุดขอบฟ้าแห่งหนใดยังคิดถึง
จะวันนี้จะวันไหนใจคนึง
ยังคิดถึงเพ้อรำพึงถึงแต่เธอ

No comments:

Post a Comment