2021/04/19

แสวงหา เสือ ธนพล

ใช้เวลาที่เหลือให้มีค่า
ใช้เวลาให้มีความหมาย
โลกที่เป็นสุขไม่ได้ไกลเกินไป
แสวงหาโลกใหม่...โลกที่ใจเราอยากมี ^^

No comments:

Post a Comment