2018/11/24

เวลากินองุ่นให้กินเม็ดด้วย
เพราะเม็ดองุ่นมีประโยชน์มาก
แต่ผมซื้อองุ่นไร้เม็ดมาอ่ะ ต้องกินตรงไหนอ่ะ

No comments:

Post a Comment