2018/11/24

แม้ดาวยังไร้แสง

นั่งคนเดียวในมุมแสนมืดมิด
อากาศหนาวเย็นเฉียบบวกเสียงฝนตกกระทบหลังคา
เรามีใคร.....
....แม้ดาวยังไร้แสง
........เหงา

No comments:

Post a Comment