2018/11/24

กลับมาซักที

เธออยู่ไหนแห่งใดใจเฝ้าคิด
ดุจเสพติดก่อนหลับฝันลงแดงหา
ไม่ได้ยินเสียงข่าวแทบตายคา
น้างฟ้าจ๋ากลับมา...กลับมาซักทีสิ ฮ่วย

No comments:

Post a Comment