2018/11/24

เฝ้าภาวนาให้สิ่งที่กำลังผ่านเข้ามา
อย่าได้เป็นแค่รอยตีนกาที่ตรงหน้าและเวลาที่ผ่านไป
แต่อยากจะให้เป็นรักที่จริงใจไม่หลอกลวง

No comments:

Post a Comment