2018/11/24

ท้อแท้สิ้นหวังแค่มีเธอคนเดียวก็พอ

ท้อแท้สิ้นหวัง
หมดพลังจะหายใจ
อยู่ตรงนี้ถึงไม่แล้วใครๆ
แค่มีเธอใกล้ๆ แค่มีเธอคนเดียวก็พอ

No comments:

Post a Comment