2018/11/24

คนที่พูดคิดถึงทุกวันจะเรียกว่าอะไรดี

คนที่พูดนักเรียนเคารพทุกวันเรียกหัวหน้าชั้น
แต่คนที่พูดคิดถึงทุกวันจะเรียกว่าอะไรดี

1 comment:

  1. เรียกว่าอะไรดี เรียกว่าอะไรดี เรียกว่าอะไรดี เรียกว่าอะไรดี เรียกว่าอะไรดี เรียกว่าอะไรดี เรียกว่าอะไรดี

    ReplyDelete