2018/11/24

ขอบคุณ 'คุณพ่อ'

ขอบคุณที่ดูแลผมมา
ขอบคุณที่เอื้อกรุณาตั้งแต่เกิด
ชายผู้สุดแสนประเสริฐ
ขอบคุณ 'คุณพ่อ'

No comments:

Post a Comment