2018/11/24

When You're Gone

เมื่อเธอจากไป
ส่วนหนึ่งของหัวใจชั้นได้หายไป
เมื่อเธอจากไป
สิ่งที่ฉันเคยเป็นได้ขาดหายไปเช่นกัน
เมื่อเธอจากไป
คำที่ฉันต้องการได้ยินเพื่อให้ผ่านคืนวัน
และให้ฉันรู้สึกดีขึ้น
'ฉันคิดถึงเธอ'

No comments:

Post a Comment