2018/11/24

คนที่พูดนักเรียนเคารพทุกวันเรียกหัวหน้าชั้น
แต่คนที่พูดคิดถึงทุกวันจะเรียกว่าอะไรดีอ่ะ

No comments:

Post a Comment