2018/11/24

ถึงขาดความความรักแล้วยังหายใจต่อไปได้

ถึงขาดความความรักแล้วยังหายใจต่อไปได้
แต่มันก็เหมือนกับยังหายใจ ติดๆขัดๆ

No comments:

Post a Comment