2018/11/24

ตรูก็ยังเป็นห่วงมรึง

ทางชีวิตยากลิขิตคนต่างเดิน
ภาระแยกเพื่อนห่าง
แต่สื่งที่ไม่เคยร้างคือความห่วงใย
ความรู้สึกของคนที่เขามาแล้วผ่านไป
ถึงเพื่อนชดเชยไม่ได้ แต่ตรูก็ยังเป็นห่วงมรึง

No comments:

Post a Comment