2018/11/24

ขออภัยเจ้าหนี้

ขออภัยทุกท่านไม่มีเวลาให้
ขออภัยดวงใจไม่ได้รักษา
ขออภัยทุกท่านโปรดเมตตา
อย่าเคืองว่าโดยเฉพาะเจ้าหนี้เอย

No comments:

Post a Comment