2018/11/24

จะบอกรักคิดถึงใคร

อยากเอ่ยว่ารักคิดถึงสุดหัวใจ
แต่ไม่รู้จะเอ่ยบอกกับใคร
เพราะไม่มีใครคิดถึงเราเลย

No comments:

Post a Comment