2018/11/24

ไม่ได้หวังอะไรมากสิ่งที่ทำทำไป
ถึงไม่อาจเอื้อมเข้าไปอยู่ในหัวใจ
แต่เพียงแค่อยากมีความหมายในใจเธอ

No comments:

Post a Comment