2018/11/24

น้ำท่วมอดตายเลย

จันทร์คืนแรมแรมเด่นเป็นสง่า
แสงสการะยิบยับสะท้อนใส
น้ำกลางกรุงท่วมทั่วทุงเมืองวิไล
ต้องทำไงมาม่าหมดอดตายเลย

No comments:

Post a Comment