2018/11/24

ไม่อยากมีเงินเป็นร้อยล้าน
ไม่อยากมีบ้านหลายร้อยไร่
ไม่อยากได้ของวิเศษเหนืออื่นใด
แค่อยากมีความหมายในใจเธอก็เพียงพอ

No comments:

Post a Comment