2018/11/24

อยากมี

แค่อยากมีคนอยู่ใกล้ๆ
แค่อยากมีใครคอยปลอบโยน
แค่อยากมีคนโดนๆเคียงข้างกัน

No comments:

Post a Comment