2018/11/24

ลาจาก

แม้ความรักมากมายสักเพียงไหน
ความทรงจำข้างในมากเกินเก็บ
ยอมหันหลังโอบแขนรับความหนาวเหน็บ
ต้องยอมเจ็บเพียงให้เค้า 'มีความสุข'

No comments:

Post a Comment