2018/11/24

มึนจังกู

ใช่แรงพิษริษยาเพิ่งมาเกิด
สาวตะเลิดเมินหนีทุกทีหมาย
เกิดเป็นคนเกาหลีคงดีตาย
หน้าเหมือนควายสาวยังมอง 'มึนจังกู'

No comments:

Post a Comment