2018/11/24

เราคงอยู่กับทะเลน้ำตา
ส่วนฟากฟ้าเป็นที่อยู่เธอ

No comments:

Post a Comment