2018/11/24

เพิ่งคิดถึงไป คิดถึงก็มา - เสถียร ทำมือ

ข้อดีของความห่างไกล คือทำให้เราคิดถึงกัน
ในยามที่เหนื่อยจากงานได้ยินคำหวานก็ยิ่งชื่นใจ
ข้อดีของการที่ยังไม่มีใคร คือการที่ได้ทำใจตลอดเวลา
ทุกค่ำเช้าก็ยังคงจมอยู่กับคำว่า 'ช้ำใจ'


No comments:

Post a Comment