2018/11/24

ทำปัจจุบันเพื่ออนาคต
เก็บสิ่งที่ดีเป็นความทรงจำ
เก็บความช้ำเป็นบทเรียน

No comments:

Post a Comment