2018/11/24

สายน้ำไหลแล้วผ่านไป
แต่ความรู้สึกจากหัวใจไม่ได้เลยผ่านตาม

No comments:

Post a Comment