2018/11/24

วันเวลาฆ่าความคิดถึงบ่ตาย - ไหมไทย ใจตะวัน

The time cannot kill miss.
So I have only you.
So my heart cannot forget you.

No comments:

Post a Comment