2018/11/24

ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว
ส่วนในใจของเราอ่ะ
มีแต่ 'เธอ'

No comments:

Post a Comment