2018/11/24

ศิลปะล้ำลึกแค่ไหนหากเรามีใจเป็นศิลปินเราก็สัมผัสถึง
แต่ดาวสวยขอบโพ้นไกลต้องทำใจเราได้แต่มอง...เอย T_T

No comments:

Post a Comment