2018/11/24

ไม่เคยมี

ในโลกที่สับสนวุ่นวายนี้ สิ่งที่อยู่เคียงข้างกายคงมีแต่ความว่างเปล่า
สิ่งที่ไม่เคยขาดหายคือความเหงา
สิ่งที่ไม่เคยมีคือความอบอุ่น ความรัก ความห่วงใย ความจริงใจ
จากใคร ใคร สักคน

No comments:

Post a Comment