2018/11/24

เพื่อพ่อแม่...เพื่อคนรัก

อยากหยุดเดินใจแท้ท้อกายเหนื่อยแหน็บ
สะสมเก็บเจ็บสะสมอยากลาหาย
แต่ยังเดินเดินๆๆเพียงเพื่อใคร
เพื่อพ่อแม่...เพื่อคนรัก...และเพื่อเธอ

No comments:

Post a Comment