2018/11/24

ก็รักใครไม่ได้รักใจแค่ครึ่ง
มีเพียงหนึ่งยอดดวงใจเก็บไปฝัน
ไม่เคยคิดอาจจะถูกตัดสัมพันธ์
ใจช้ำนั้นมันยากเกินหาใครแทน

No comments:

Post a Comment