2018/11/24

ความหลังเมื่อยังเรียน

ความหลังเมื่อยังเรียน
สิ่งที่เขียนคือหนังสือ
แต่สิ่งที่จำได้คือ
รักซื่อๆที่เคยมีให้กับใครบางคน

No comments:

Post a Comment