2018/11/24

สงสัยจะเป็นมะเร็ง

มะเร็งยังหาวิธีรักษาไม่ได้
มะเร็งก้อนเนื้อสาเหตุไม่แน่ชัด
แต่มะเร็งหัวใจเกิดจากความเหงา
ความคิดถึงและความเศร้า
ช่วยด้วย สงสัยตูจะเป็นมะเร็ง

No comments:

Post a Comment