2018/11/24

หน้าที่หลักของหัวใจคือ
ฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย
และส่งความคิดถึงไปให้ใครบางคน

No comments:

Post a Comment