2018/11/24

เหงาตัวเท่าบ้าน

เหงาตัวเท่าบ้าน
สิบกระดานเขียนไม่พอ
ใครหนอมาบรรเทา

No comments:

Post a Comment