2018/11/24

ความร้อน-ความคิดถึง

ความร้อนเกิดจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น
แต่ความรักเกิดจากความคิดถึงความห่วงใยที่มากขึ๊นมากขึ้น

No comments:

Post a Comment