2018/11/24

ความเหงาไม่เข้าใครออกใคร แต่มันเข้าแต่ตู

ตะวันแกร่งสอดแสงแรงโดดเดี่ยว
ฉันคนเดียวบนท้องฟ้าน่าอดสู
เปรียบเธอดาวสวยสดใสไม่ไร้คู่
ดาวอื่นอยู่คู่ท้องฟ้าแสนมากมาย
...ความเหงาไม่เข้าใครออกใคร แต่มันเข้าแต่ตู เอย

No comments:

Post a Comment