2018/11/24

ไทยทำได้ไทยช่วยกันยามสบภัย

ใต้แผ่นฟ้าผืนนภาธาราถม
แผ่นดินจมแสนสุดล้าไทยสหาย
บ้างบะหมี่อาหารแห้งกระสอบทราย
ไทยทำได้ไทยช่วยกันยามสบภัย

No comments:

Post a Comment