2018/11/24

งาน

เข้างานสาย บ่ายกลับก่อน นอนกลางวัน
กลางคืนมันส์ กลางวันเพลีย เลียแต่นาย
พักแบรคบ่อย ตั้งแก้งฝอย ไม่เว้นวาย

ท่อนจบต่อไปต่อไม่ได้ครับ

1 comment:

  1. ท่อนจบต่อไปต่อไม่ได้ครับ ท่อนจบต่อไปต่อไม่ได้ครับ ท่อนจบต่อไปต่อไม่ได้ครับ ท่อนจบต่อไปต่อไม่ได้ครับ ท่อนจบต่อไปต่อไม่ได้ครับ ท่อนจบต่อไปต่อไม่ได้ครับ ท่อนจบต่อไปต่อไม่ได้ครับ ท่อนจบต่อไปต่อไม่ได้ครับ ท่อนจบต่อไปต่อไม่ได้ครับ ท่อนจบต่อไปต่อไม่ได้ครับ ท่อนจบต่อไปต่อไม่ได้ครับ ท่อนจบต่อไปต่อไม่ได้ครับ ท่อนจบต่อไปต่อไม่ได้ครับ ท่อนจบต่อไปต่อไม่ได้ครับ ท่อนจบต่อไปต่อไม่ได้ครับ ท่อนจบต่อไปต่อไม่ได้ครับ ท่อนจบต่อไปต่อไม่ได้ครับ ท่อนจบต่อไปต่อไม่ได้ครับ ท่อนจบต่อไปต่อไม่ได้ครับ

    ReplyDelete