2018/11/24

เป็นห่วงเธอ

ไม่ได้หวงไม่มีสิทธิ์
ไม่ได้คิดจับครอบครอง
ไม่ได้รอต่อคิวเป็นที่สอง
แต่มัน...เป็นห่วงเธอ

No comments:

Post a Comment