2018/11/24

โครงสี่สุภาพ - จันทร์เหงา

ราตรีแสนเร่าร้อน
ครางครวญ
จันทร์เปร่งแสงแหลืองนวล
ส่องจ้า

เอกาช่างแลหวล
ข้านี่
เหงาเปลี่ยวแลอ้างว้าง
เช่นนี้ตลอดรือ

No comments:

Post a Comment